Palvelun nimi Oiva
Rekisterinpitäjä Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 2509747-8
PL 222, 90101 OULU

http://www.oamk.fi
Yhteyshenkilö palvelua koskevissa asioissa Kaarina Närhi, , 0505469331
Jouni Pieniniemi, , 0504096317
Oamkin tietosuojavastaava Ulla Virranniemi,
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Oiva (https://oiva.oamk.fi) on Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja opettajien käyttöön tarkoitettu organisaation sisäinen verkkopalvelu. Oivaan kirjaudutaan henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla.
Oamkin yleinen tietosuojaseloste löytyy sivulta: https://www.oamk.fi/fi/oamk/tietosuojaseloste
Automaattinen päätöksenteko tai profilointi Ei ole käytössä.
Palvelussa käytettävät henkilötiedot Opiskelijoiden perustiedot

- sukunimi, etunimet
- opiskelijanumero
- asiointikieli
- yhteystiedot
- kotikunta, asuinkunta, maa

Opiskelijan opiskelu- ja tutkintotiedot

- koulutusohjelma, suuntautuminen, saapumisryhmä
- koulutusmuoto
- läsnäolo-, valmistumis-, erotiedot
- opiskelukieli
- opinnot (opintokokonaisuudet ja -jaksot, opintojaksojen osat)
- opintosuoritukset ja arviointi (suoritetut opinnot ja suorituspäivämäärät, opintojen arvioinnit ja arvioijat, opintojen edistyminen, valmistumistilanne)
- opintotarjonta, opintototeutukset
- organisaatio, toimipiste
- todistusmerkinnät
- tutkinto, tutkintonimike

Henkilöstön perustiedot

- käyttäjätunnus
- nimi
- yhteystiedot
- organisaatio, toimipiste, osasto

Opetushenkilöstön opetustiedot

- ohjaajatunnus
- opintojaksot, opintototeutukset
Tietolähteet Peppi, Heta
Henkilötietojen käsittelijät ja tarkastelijat
Henkilötietojen siirrot muihin palveluihin Tietoja ei luovuteta Oamkin ulkopuolelle.
Tietojen säilytysaika
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Rekisteröidyn oikeudet
  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietojen käsittelyperuste
  • Rekisterinpitäjän lakisääteiset velvoitteet