Kasvua kiertotaloudesta - Rakentamisen uudet hiiliviisaat ratkaisut

21.3.2023 klo 13-16, Hotelli Lasaretti, Linna-kabinetti, Kasarmintie 13b, 90130 Oulu

Rakennusalalla on tärkeä rooli luonnonvarojen käytön kestävöittämisessä ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja kestävyyden toteuttamisesta rakentamisen eri vaiheissa, kierrätysmateriaalien käytöstä ja materiaalitehokkuudesta. Lisäksi yritysten edustajat kertoivat omista kokemuksistaan ja ideoistaan rakentamisen kiertotalouden saralla.​​

Tilaisuuden järjestivät Oulun ammattikorkeakoulun  KASVU- ja Canemure-hankkeetja puheenjohtajana toimi TKI-johtaja Noora Jansson. 

Katso tilaisuuden tallenne tästä

Ohjelma

13:00 Alkusanat, TKI-johtaja Noora Jansson, Oulun ammattikorkeakoulu

13:10 Kierrätysmateriaalit viherrakentamisessa, Projekti-insinööri Tuomas Heikkinen, Kiertokaari Oy 

13:30 Betoni hiilinieluna – laskelmia karbonisaatiostaprojektipäällikkö Tommi Kekkonen, Rakennustuoteteollisuus

13:50 Infrarakentamisen ilmastolaskenta, erityisasiantuntija Janne Pesu, Suomen ympäristökeskus

14:10 Materiaalitorin kautta rakentamisen jätteet ja sivuvirrat kiertoon, johtava asiantuntija Ilkka Hippinen, Motiva

14:30 Kahvit + Motivan piste

15:00 Kunta kiertotalouden asialla, elinympäristöjohtaja Petri Leskinen, Utajärven kunta 

15:15 Tuhkien käyttömahdollisuudet happamien sulfaattimaiden käsittelyssä, suunnittelija Pyry Potila, Environmental Geotechnics R&D Ramboll

15:30 Lajitellusta purkupuusta biohiiltä, toimitusjohtaja Juha Roininen, Carbon Balance Oy

15:45 Kiertotaloutta väylärakentamiseen – case betonisten ratapölkkyjen uusiokäyttö, kiertotalousasiantuntija Tero Leppänen, Welado Oy 

16:00 Tilaisuus päättyy