POHJOIS-POHJANMAAN ILMASTOKAHVIT  – Metsät, hiili ja ilmasto

26.4.2023 klo 13-14:30

 

Ohjelma (PDF)

Miten hiilensidontaa ja varastointia lasketaan?

  Hannu Salminen, Luonnonvarakeskus

 

  Lannoituksen hyödyt hiilensidonnassa

  Päivi Liimatta, Suomen metsäkeskus

 

  Metsänhoitoyhdistysten hiilipalvelu

  Hanna Yrjölä, MHY

 

  Metsityksen merkitys hiilensidonnassa

  Lasse Aro, Luonnonvarakeskus