Digitaaliset ratkaisut

Haluatko kehittää uusia digitaalisia ratkaisuja? Meillä on huippuluokan osaamista erityisesti painettavan älykkyyden sovelluksista, robotiikasta, drooneista sekä joustavasta automaatiosta. Olemme mukana edistämässä digitalisaation hyödyntämistä useilla eri aloilla ja tuemme yrittäjyyden sekä uuden liiketoiminnan syntymistä. Korkeatasoiset kehitysympäristömme ja huipputeknologia antavat erinomaiset olosuhteet luoda uutta.


Prinlab – uusia painettavan älyn sovelluksia

Linnanmaan kampukselta löytyy painettavan elektroniikan laboratoriomme PrinLab, jonka avulla voimme kehittää hankkeissa uusia painettavan älyn sovelluksia. Meillä on painettavan elektroniikan osaamisesta ja sovelluksista yli kymmenen vuoden kokemus sekä kansainvälisiä näyttöjä. Useissa elektronisissa, terveysteknologian ja rakentamisen tuotteissa on jo painettua elektroniikkaa. Painettua älyä käytetään esimerkiksi antureissa, pikadiagnostiikassa, ohjauspaneeleissa ja älyvaatteissa.

Tutustu PrinLabiin


Robotiikkalaboratorio – Cobotit ja robotit apunasi

Meiltä löytyy vahvaa osaamista sekä huippuluokan automaatio-robotiikkalaboratorio, jossa yritykset voivat simuloida ja testata erilaisia ratkaisuja riskittömästi. Kalusto on myös täysi siirrettävissä yrityksen tiloihin. Meillä on parhaillaan yli 50 yrityksessä automaatiototeutusta menossa. Hankkeissa yritykset saavat käyttöönsä parhaan kaluston ja laitteiston ja apuna on usein valmistumisvaiheessa olevat opiskelijamme, joilla on tarvittavaa osaamista.

Tutustu Rokka-hankkeeseen ja robotiikkalaboratorioon


Digi ja hyönteiskasvatus

Painettavaa laboratoriota hyödynnetään myös CoRoSect-hankeessa, joka on Oamkin ensimmäisessä Horisontti 2020 -hanke. Horisontti 2020 on Euroopan unionin merkittävä tutkimuksen ja innovoinnin ohjelma, joka tukee läpimurtojen, mullistavien tutkimustulosten ja uraauurtavien keksintöjen toteutumista edistämällä loistavien ideoiden markkinoille viemistä. CoRoSect-hankeessa, jossa tutkitaan teknologiatehostettua hyönteiskasvatusta ja proteiinituotantoa. Kehitämme painetun älyn avulla myös turvajärjestelmiä, jotta ruokaketjusta saadaan turvallinen.

Lue lisää CoRoSect-hankkeesta  


Droneteknologia

Droonit ovat tulevaisuuden teknologiaa ja niiden hyödyntäminen tutkimus- ja kehitystyössä on tärkeä. Oamkin droonitoiminta keskittyy kansainväliseen Arctic Drone Labsiin. Olemme mukana myös Suomen Akatemian rahoittamassa FUAVE-hankkeessa, jossa kehitetään droonien testialueita kuudelle paikkakunnalle ympäri Suomea. Ensimmäinen testialue on Pohjois-Pohjanmaalla. Drooni-ratkaisujen pilotointi- ja testausympäristössä yritykset kehittää esimerkiksi uusia vähähiilisyyttä edistäviä drooni-ratkaisuja. Teemme yhteistyötä kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa, johon kuuluu noin 40 yritystä ja tutkimuslaitosta.

Lue lisää Arctic Drone Labista  


Digimarkkinointi pk-yrityksissä

Kehitämme myös digitaalisen liiketoimintaa ja markkinointia, ja olemme esimerkiksi Dimmy-hankkeessa tehneet yrityksille ilmaisen digitaalisen markkinoinnin perusoppaan. Kirjassa käydään läpi digitaalisen markkinoinnin suunnittelun, toteutuksen ja johtamisen perusteet verkossa tapahtuvan myynnin näkökulmasta. Edistämme myös työelämässä toimivien henkilöiden digitaalisen liiketoiminnan ja markkinoinnin osaamista ja samalla digitaalisen liiketoiminnan valmiuksia. Hankkeiden tuotoksena on syntynyt myös uusia opintojaksoja mm. digitaaliseen liiketoimintaan, markkinointiin ja myyntiin liittyen.

Lue lisää DIMMY-hankkeesta

Digitaalisen markkinoinnin perusopas


Digiratkaisuja hyvinvoinnin tueksi

Digitaalisia ratkaisuja kehitetään jatkuvasti sosiaali- ja terveysalan hankkeissa. Olemme luoneet uusia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi ikääntyneiden turvalliseen asumiseen ja liikkumiseen KARITA-hankkeessa. Äly-TKI-hankkeessa puolestaan kehitämme yhdessä alueen toimijoiden kanssa OuluHealth-ekosysteemiin ainutlaatuisen ja turvallisen terveys- ja hyvinvointipalveluiden TKI-ympäristön, joka edistää digiratkaisujen nopeaa kehittämistä sekä niiden käyttöönottoa.

Lue lisää KARITA-hankkeesta

Lue lisää Äly-TKI-hankkeesta


Digiratkaisuja pedagogiikkaan

Digitalisaatio tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia digitaaliseen osaamisen kehittämiseen. Meillä on vahva osaaminen paikasta riippumatonta opiskelua tukevasta digipedagogiikasta. Digitaalisen opettamisen ja osaamisen kehittämisen merkitys kasvaa jatkuvasti, kun kansainvälinen kilpailu alalla kiihtyy. Me Oamkissa tunnemme digipedagogiikan erityispiirteet, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen liittyvät kysymykset sekä etä- ja mobiiliteknologioiden hyödyntämisen mahdollisuudet.

Lue lisää digipedagogiikka-hankkeista


Digiratkaisuja musiikin etäopettamiseen

Kehitämme digitaalisia ratkaisuja myös kulttuurin tarpeisiin, kuten digitaalista uuden ajan alustaa sisällöntuotannon ja siihen sovellettavan teknologian kehittämiseen. MUSE-hankkeessa puolestaan etsimme ja testaamme matalan latenssin ja matalan kynnyksen ratkaisuja musiikin etäopettamiseen, etäesittämiseen ja etätuottamiseen.

Lue lisää MUSE-hankkeesta