Tutkimus ja kehitys

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Tuemme tki-työllä Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta. Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä Oamkille. 


Vähähiilisyys
 • Vähähiilisen energian, liikenteen ja työkonetekniikan ratkaisut
 • Kiertotalouden ratkaisut (ml. kiertotalousliiketoiminnan kehittäminen)
 • Vähähiiliset ratkaisut ruokaketjussa
Lue lisää

Digitaaliset ratkaisut
 • Painettavan älyn sovellukset
 • Robotiikka, droonit ja joustava automaatio kilpailykyyvn lisäämisessä
 • Digitaaliset alustat taiteellisessa toiminnassa
Lue lisää

Liiketoiminnan kehitys
 • Uutta liiketoimintaa, kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä
 • Digitaalisuus, data-analytiikka ja palvelumuotoilu
 • Start up -ekosysteemi ja yhteisöllinen kehittäminen
 • Hyvinvoinnin kehittäminen ja johtaminen työn murroksessa
 • Yrityksen johtaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
Lue lisää

Kärkihankkeitamme

Katso lisää hankkeitamme


Katso myös