Vastuullisuus on valintojamme

Vastuullisuus on meille arvo. Toimimme oikein ja vastuullisesti sekä huomioimme yhteiskunnan ja ympäristön. Lisäämme ekologista, taloudellista ja sosiaaliskulttuurista hyvinvointia korkeakouluumme ja pohjoiseen. Lukuvuosi 2022–2023 on meillä Vastuullisia valintoja – kestävän kehityksen teemavuosi. Kokoamme lukuvuosittain myös yhteiskuntavastuuraportin, jossa tuomme näkyviin monipuolisesti tekoja, joilla rakennamme kestävää tulevaisuutta. Tutustu yhteiskuntavastuuraportointiimme ja lue vuoden 2022 raportti täältä.


Kestävän kehityksen taidot kaikille

Kestävä kehitys on osa jokaisen opiskelijamme opintopolkua: tavoitteena on, että

  • jokainen Oamkista valmistunut tuntee kestävän kehityksen perusasiat
  • osaa edistää niitä työssään ja yhteiskunnassa.

Näkökulmina koulutuksessa ovat muun muassa tiedon vastuullinen tuottaminen ja kiertotalouden mahdollisuudet, joilla kehitetään yhteiskunnallisia palveluita.

Lue lisää koulutuksistamme


Teemme maailmaa kestävämmäksi

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintamme tavoitteena on vahvistaa Pohjois-Suomen elinvoimaisuutta. Muutamme yhdessä maailmaa ratkomalla erilaisia haasteita, tuottamalla uutta tietoa sekä tukemalla yrittäjyyttä. Tki-työmme painoalat ovat

  • vähähiiliset ratkaisut
  • digitaaliset ratkaisut
  • digipedagogiikka.

Lue lisää tki-työstämme


Puolitamme hiilijalanjälkemme

Olemme tehneet Kestävä ja vastuullinen kampusarki 2025 -toimenpideohjelman. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2025 mennessä ja olla hiilineutraali vuonna 2030.

Lue lisää kestävästä kampusarjestamme


 

Yhteiskuntavastuuraportti

Oamkin yhteiskuntavastuullisuuden tavoitteena on, että koulutuksemme, TKI-toimintamme ja kampusarkemme ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Varmistamme, että toimintamme vaikuttavuus Pohjois-Suomeen ja koko yhteiskuntaan on merkittävä.

 

Tutustu Oamkin yhteiskuntavastuuraportointiin

 


 

Toimintamme ohjurit

Kestävyys- ja vastuullisuustoiminnassamme olemme sitoutuneet OKM:n kestävän kehityksen linjauksiin sekä ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (ARENE ry:n) Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu -ohjelmaan. Peilaamme toimintaamme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

OKM:n kestävän kehityksen linjaukset  

Kestävä, vastuullinen ja hiilineutraali ammattikorkeakoulu  

Oamkin strategia 2020–2030