Laatu syntyy osaamisesta

Tervetuloa tutustumaan Oamkin laatuun! Meillä laatu on tärkeä osa arkeamme ja se kuuluu kaikille. Sidosryhmät ja opiskelijat ovat mukana kehittämässä toimintaamme ja toimintatapojamme.

Toimintamme perustuu jatkuvaan kehittämiseen

Arvomme ovat vastuullisuus, vaikuttavuus ja avoimuus. Arvoperustamme antaa meille vahvan pohjan työn tekemiselle.

  • Meiltä saa korkeatasoista osaamista, joita eri sidosryhmät arvostavat.
  • Laadukkuus ohjaa kaikkea oamkilaisten toimintaa ja on keskeinen osa johtamista.
  • Laatujärjestelmä on kaikille oamkilaisille avoin ja kattaa koko toiminnan. Se kuvaa roolit, vastuut ja yhteiset tavat toimia.
  • Toimimme Oamkin arvojen mukaisesti vaikuttamalla avoimesti ja vastuullisesti. Tämä tarkoittaa arjessa avointa vuorovaikutusta ja keskustelukulttuuria, jossa koko korkeakouluyhteisöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa.
  • Kaikessa toiminnassa olemme sitoutuneet jatkuvaan kehittämiseen.

Tämä on osa laatupolitiikkaamme. Se kertoo yleiset periaatteemme.

Lue lisää Oamkin laatupolitiikasta ja laatujärjestelmästä (PDF)

Oletko sidosryhmämme edustaja? Näin voit olla mukana kehittämässä toimintaa Oamkissa

Sinä voit

  • olla asiantuntija opintojaksoilla, vierailuilla ja koulutuksissa
  • olla mukana hankkeissa ja ohjausryhmätyöskentelyssä
  • osallistua sidosryhmätilaisuuksiin ja kehittämistyöpajoihin
  • antaa yhteistyöstämme palautetta, kommentoida ja keskustella
  • osallistua ulkoisiin arviointeihin.

Mitä laatu Oamkissa on?

Alla oleva animaatio tiivistää käsityksemme laadusta vajaaseen pariin minuuttiin. Laatu on meidän kaikkien yhteinen juttu!


Yhteystiedot

Ahvenlampi Sari
Laatupäällikkö, Hallinto
050 5438624