Digipedagogiikan teemavuosi 2021–2022

Lukuvuosi 2021–2022 on Oamkissa digipedagogiikan teemavuosi. Teemavuoden tavoitteena on koota yhteen ajankohtaisia aiheita liittyen digipedagogiikkaan ja oppimiseen digitaalisessa ympäristössä. Tavoitteena on myös ennakoida opetushenkilöstön osaamistarpeita ja uudistaa digipedagogiikkaa havaittujen tarpeiden pohjalta.

Teemavuosi tarjoaa opetushenkilöstölle mahdollisuuden oppia uutta, mutta myös kohdata, tavata ja verkostoitua sekä jakaa kokemuksia digipedagogiikasta sekä digitaalisessa ympäristössä tapahtuvasta opetuksesta, unohtamatta korkeakouluopiskelijoita ja työelämää.

Digitaalisuus ja digitaalisessa ympäristössä tapahtuva oppiminen on arkipäivää opetuksen ja oppimisen parissa. Se näkyy monella tapaa oppimisen ja osaamisen ekosysteemissä. Digipedagogiikka on noussut yhdeksi Oamkin strategisista painoaloista. Digipedagogiikka ja sitä tukeva TKI-toiminta on monialaista ja koskee kaikkia koulutusyksiköitä. Digipedagogiikka mahdollistaa monipuoliset tavat tukea oppimista ja parhaimmillaan parantaa koulutuksen laatua sekä tuloksellisuutta.

Keskeisiä teemoja oppimisen digitaalisen ekosysteemin kehittämisessä ovat muun muassa

  • oppivan yhteisön edellytykset
  • eri toimijoiden osaamistarpeiden kehittäminen
  • oppimisympäristöjen suunnittelu
  • pedagogiset mahdollisuudet
  • oppimista tukevat uudet ja nousevat teknologiat
  • opetuksen erilaiset ajankohtaiset digitaaliset oppimisympäristöt
  • verkko-, monimuoto- ja hybridiopetuksen toteuttamiseen liittyvät teemat, kuten opettajan toimintaympäristön analysointi, pedagoginen suunnittelu, sisällönsuunnittelu, tekninen suunnittelu sekä jatkokehitys.

Teemavuoden ohjelma päivittyy uusilla tapahtumilla läpi lukuvuoden 2021–2022.

Oamkin Digipeda-teemavuosi 2021–2022

Digitaalisessa ympäristössä tapahtuvan opetuksen kehittämisen koordinointi


Tai hae henkilöä nimellä tai tehtävänimikkeellä:
Lehtori, Digitaaliset ratkaisut
050 5909674