Digital Performance, YAMK

Tervetuloa Oulun ammattikorkeakouluun opiskelemaan esitystaiteiden uusia innovaatioita ja kokeiluja digitaalisten tekniikoiden avulla! Englanninkielinen Digital Performance -tutkinto-ohjelma yhdistää käytännönläheisesti esitystaiteet, digitaalisen teknologian ja innovoinnin alat.  

Kansainvälistä esitystaiteiden innovaatio-osaamista

Digital Performance -tutkinto-ohjelmaan osallistuminen auttaa sinua ammattilaisena integroimaan digitaalisia teknologioita, innovaatioita ja suunnittelumenetelmiä esitystaiteiden käytäntöihin ja tuotantoihin. Opiskelijaryhmän odotetaan olevan monialainen ja kansainvälinen. Opinnot suoritat yhteistyö- ja työelämäkeskeisessä oppimisympäristössä.

Tutkinto-ohjelman sisältö pohjautuu avainkompetensseihin, jotka antavat sinulle valmiudet innovointiin esitystaiteiden alalla ja digitaalisiin kokeiluihin niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Valmistumisen jälkeen osaat

 • tunnistaa yhteistyö- ja innovaatiomahdollisuuksia monialaisen suunnittelun avulla esittävän taiteen kontekstissa
 • suunnitella, testata ja toteuttaa innovatiivisen taidetuotannon tai projektin
 • harjoittaa ja jakaa asiantuntemusta monialaisissa ja -kulttuurisissa ryhmissä sekä verkostoissa
 • rakentaa ammatillisia verkostoja.

Tutkintoon sisältyvät opinnot (60 op)

Tutkinto-ohjelman laajuus on 60 opintopistettä, ja se koostuu seuraavista osista:

 • Thesis / Final Project Work 30 cr
 • Performance Arts Innovation, Production and Practice 10 cr
 • Performance Arts and Digital Futures 10 cr
 • Sustainability and Transversal Skills 5 cr
 • Entrepreneurship for Arts and Culture 5 cr

Opiskele YAMK-tutkinto monimuoto-opintoina

Opinnot sisältävät etäopiskelua verkko- ja videoneuvottelutyökaluilla sekä kolmesta neljään (3–4) tapaamista kasvotusten Suomessa. Kasvotusten tapaamiset järjestetään lukuvuoden kuluessa alkaen lyhyellä sessiolla Oulussa kaikkien osallistujien kanssa elo- tai syyskuussa. 

Vuoden opiskeluaikataulusi on seuraava (muutokset ovat mahdollisia Suomen ajoitukseen ja lukumäärään):

 • Syksyn esittelytapaaminen (4 päivää Oulussa, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin):
  • Keskeiset aiheet: ohjelman rakenne, johdatus suomalaisiin taiteen käytäntöihin ja innovaatioihin, taideyrittäjyys, tutkimusmetodologiat, performanssiprojektien haasteiden selventäminen.
 • Verkkokomponentit: 
  • Jatkuvia omatoimisia tehtäviä esittävän taiteen innovaatioista, yrittäjyydestä ja digitaalisesta tulevaisuudesta sekä opinnäytetyön aiheista.
 • Myöhäissyksyn tapaaminen (5 päivää Oulussa, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin):
  • Keskeiset aiheet: innovointi, monialaiset taidot ja kestävä kehitys, tuotannon suunnittelu ja digitaalisen esittämisen perusteet.
 • Verkkokomponentit: 
  • Kuukausittaiset online-tapaamiset (3 tuntia elo-, syys-, loka- ja marraskuussa).
  • Jatkuvat omatoimiset tehtävät tutkinto-ohjelman ydinsisällöistä.
 • Talvisessio (5 päivää Oulussa, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin):
  • Keskeiset aiheet: liiketoiminnan suunnittelu ja performanssien logistiikka, tuotannon testaus ja tiedonkeruu.
 • Verkkokomponentit: 
  • Kuukausittaiset online-tapaamiset (kukin 3 tuntia tammi-toukokuussa)
  • Jatkuvat omatoimiset tehtävät tutkinto-ohjelman ydinsisällöistä.
 • Kevättapaaminen (4 päivää Oulussa, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin):
  • Päätöstyöpaja, joka sisältää performanssiprojektien esittelyn julkisessa tilaisuudessa (paikka vahvistuu myöhemmin).

Opinnäytetyö 

Tutkinto-ohjelman päätösprojektissa keskityt digitaalisen performanssikokeilun tai prototyyppituotannon käytännön suunnitteluun, testaamiseen ja toteutukseen. Projekti integroidaan vahvasti ohjelman kurssisisältöihin, jotta voit opintojesi aikana toteuttaa prosessin alusta loppuun, konseptoida, suunnitella, testata, toteuttaa ja arvioida suoritusta ja tutkia työn liiketoiminnallista potentiaalia. Projekti integroidaan myös opinnäytetyösi kanssa. Esimerkkejä loppuprojekteista ovat performanssit, immersiiviset installaatiot ja interaktiiviset ympäristöt.

Työllistyminen valmistumisen jälkeen 

Tämä tutkinto-ohjelma johtaa korkeampaan ammattipätevyyteen kansainvälisesti ja Suomessa toimiville taiteen ammattilaisille, kulttuurialan uudistajille ja performanssituottajille, jotka haluavat oppia lisää digitaalisten esitysten innovoimisesta, rahoittamisesta ja johtamisesta tai oman yrityksen/yhdistyksen perustamisesta. Opintojen aikana saat tilaisuuden tavata ja esitellä töitäsi alan sidosryhmille, kuten rahoittajille tai esitystaiteiden organisaatioille. Tutkinto tukee yksilön ammatillista kasvuasi esitystaiteiden sektorilla globaalisti sekä yleisemminkin kulttuurin ja luovilla aloilla (Cultural and Creative Sectors and Industries CCSI).

Kansainvälisyys ja yhteistyö

Tutkinto-ohjelmassa painotetaan voimakkaasti kansainvälistymistä, koska suuren osan kustakin opiskelijaryhmästä odotetaan olevan kansainvälisiä opiskelijoita. Ohjelman sisältö painottaa voimakkaasti oppimista globaalissa mittakaavassa sekä kurssityön että projektityön puitteissa. Näissä tähdätään ymmärrykseen globaaleista mahdollisuuksista ja hyödynnetään kansainvälisiä esimerkkejä digitaalisista performansseista. Ohjelma tarjoaa myös yhteistyötä useiden kansainvälisten teollisuus- ja yliopistokumppanien kanssa. Näiden kumppanuuksien odotetaan tarjoavan mahdollisuuksia oppia erilaisilta kansainvälisiltä asiantuntijoilta ja erilaisista performanssi-innovaatioista maailmanlaajuisesti. Tutkinto-ohjelmassa teemme yhteistyötä sellaisten eurooppalaisten yhteistyötahojen kanssa, joilla on asiantuntemusta digitaalisen performanssin alalla. Kansainvälisen yhteistyön muodot tarkentuvat myöhemmin.

Jatko-opintomahdollisuudet 

Tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, joka mahdollistaa jatko-opinnot kunkin maan lainsäädännnön ja järjestävän korkeakoulun vaatimusten mukaisesti. 

Avoin ammattikorkeakoulu 

Voit suorittaa koulutuksen osia myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Oamkin opiskelijana voit hyödyntää ilmaiseksi Avoimen ammattikorkeakoulun ja CampusOnline-verkkokurssien tarjontaa.

Lue koulutuksesta lisää