Erikoistumiskoulutukset

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimiville ja edistävät ammatillista kehittymistä ja erikoistumista. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän kanssa. Opinnot voi suorittaa työn ohessa.


Keväällä 2024 alkavat erikoistumiskoulutukset

Ammatillinen opettajankoulutus

Syksyllä 2024 alkavat erikoistumiskoulutukset

Sosiaali- ja terveysala