Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Ilmoittaudu Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutuksiin
...

Ilmoittaudu koulutuksiin

Tämän yhdistäisin suoraan "osaamisen kehittäminen ja henkilöstökoulutus-sivulle

Tulevat koulutukset

« Takaisin

LOOP 2 - Laajennettu Oppivelvollisuus OPinto-ohjaajan työssä

Täydennyskoulutus
Opetusmuoto:Monimuoto-opetus
Laajuus ja kesto:6 op
Koulutusaika:21.1.2022 - 15.12.2022
Hakuaika: 22.11.2021 - 31.1.2022
Hinta:maksuton
Osallistujia enintään:30
Opetuskieli:suomi
Paikkakunta:
Opetustilat:ilmoitetaan myöhemmin

Yleiskuvaus opinnoista

Laki oppivelvollisuuden laajentamisesta velvoittaa opinto-ohjaajia toimimaan laajemmin kuin tähän asti ja tuo mukanaan uusia haasteellisia tilanteita. Opinto-ohjaajat tarvitsevat tietoa ja osaamista elinikäisen ohjauksen koko jatkumosta.

Hankkeessa on keskeistä opinto-ohjaajien verkostoituminen oman ja muiden koulutusasteiden opinto-ohjaajien kanssa, jotta oppivelvollisuuden laajentamisen keskeinen tavoite nivelvaiheiden ohjauksen tehostamisesta voisi toteutua. Opintojen tuotoksena osallistuja päivittää oman oppilaitoksensa opinto-ohjaussuunnitelmaa oppivelvollisuuden laajentamisen velvoitteet huomioiden.

Kohderyhmä

Ammatillisen koulutuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, vapaan sivistystyön opetus- ja ohjaushenkilöstö, johto sekä oppilashuoltohenkilöstö

Sisällöt

Toteutusajat

Koulutus käynnistyy verkkokoulutuspäivällä 21.1.2022, klo 12.30-15.30. Koulutus sisältää työpajapäiviä ja verkostotapaamisia.
Muut päivämäärät ovat: 28.1. klo 9-15 (yhdessä jo aloittaneen ryhmän kanssa), 18.2.2022 klo 9-11.30, 8.4.2022 klo 9-11.30 ja 13.5.2022 klo 9-11.30.
Syksyn 2022 päivämäärät sovitaan myöhemmin (4 x puoli pv ja päätöspäivä).
Aloituspäivässä suunnitellaan koulutuksen teemoja yhdessä osallistujien kanssa ja käynnistetään oman oppilaitoksen opinto-ohjaussuunnitelman kehittäminen oppivelvollisuuden laajentamisen velvoitteet huomioiden. Koulutus kestää vuoden 2022 loppuun.
Työpajat toteutetaan lähtökohtaisesti Zoomissa, lisäksi pyrimme tapaamaan kaksi kertaa lähitapaamisen merkeissä (verkostotapaamiset).

Kouluttaja(t)

Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
040 5937234
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3364971
Lehtori, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4713096


Yhteystiedot

Koulutussihteeri, Ammatillinen opettajakoulutus
050 4320291
Koulutussuunnittelija, Ammatillinen opettajakoulutus
050 3750269

Muuta koulutukseen liittyvää tietoa

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja on osallistujalle maksuton. Matka- ja majoituskustannuksista vastaa osallistuja itse.
Perimme 100 euron peruutusmaksun, mikäli peruutusta ei ole tehty kahta viikkoa ennen koulutuksen alkua.