Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Näin haet

Haku- ja valintaperusteet

Voit hakea ammatilliseen opettajankoulutukseen, kun sinulla on ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkoihin vaadittava koulutus ja työkokemus. Perussääntö on, että sinulla on oltava soveltuva korkeakoulututkinto ja ammattialasi työkokemusta vähintään kolme vuotta.

Poikkeuksena on sosiaali- ja terveysala, jossa edellytyksenä on ylempi korkeakoulututkinto ja kolmen vuoden työkokemus tai soveltuva ammattikorkeakoulututkinto ja viiden vuoden työkokemus.

Ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen (tutkintojen yhteisten osien) opettajalla tai opettajaksi aikovalla tulee olla pääsääntöisesti ylempi korkeakoulututkinto. Yhteisten opintojen opettajia ovat esimerkiksi kielten ja matematiikan opettajat. Työkokemusta ei yhteisten opintojen opettajahakijoilta vaadita. 

Lisätietoa opettajankelpoisuudesta: A 1129/2014 17. § ja A 986/1998 § 13, § 13 a - c ja § 14

Valintaperusteet 2019

Ammatillisen opettajankoulutuksen opiskelijavalinta perustuu valtakunnalliseen hakupisteytykseen, joka koostuu v. 2019 seuraavista osa-alueista:

Opiskelijavalinnassa ei käytetä valintakoetta. Opiskelijat valitaan ammatilliseen opettajankoulutukseen hakemuspisteiden perusteella koulutusalakohtaisista valintaryhmistä tai erillisvalintaryhmistä.

» Katso tästä vuoden 2019 valintaperusteet lyhyesti

» Katso tarkemmat ohjeet Opintopolussa vuoden 2019 valintaperusteista

 

Haku Opintopolussa

Vuoden 2019 haku päättyi 29.1. Seuraava haku koulutukseen on tammikuussa 2020.
Haku toteutetaan ammatillisten opettajakorkeakoulun yhteisenä hakuna Opintopolku.fi -palvelussa.

 » Tästä voit siirtyä Opintopolkuun tutustumaan koulutukseen ja hakemiseen 

Löydät koulutuksemme Opintopolusta myös hakusanalla ammatillinen opettajankoulutus ja valitsemalla Ammatillinen opettajankoulutus, Oulu. 

 

Poikkeava tutkinto

Oppilaitos voi opetushenkilöstöä rekrytoidessaan poiketa korkeakoulututkinnon vaatimuksesta, jos opetusalalla ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa (A 986/1998, 13. § 2. momentti). Tällöin opettajalla tulee olla vähintään viisi vuotta käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituilla perusteilla opetustehtävissä toimivat voidaan katsoa hakukelpoisiksi ammatilliseen opettajankoulutukseen oppilaitoksen lisäselvityksen perusteella.

Lisätietoa

Koulutuksen järjestäjä voi poiketa korkeakoulututkintoa koskevasta vaatimuksesta palkatessaan ammatillista opettajaa

  • jos opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa tai
  • jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa.

Oppilaitos voi tehdä poikkeuksen, jos henkilöllä on

  • soveltuva erikoisammattitutkinto, muu soveltuva tutkinto tai koulutus
  • vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.

Mikäli toimit ammatillisten opintojen opettajana ja sinulla on vähintään viiden vuoden työkokemus omalta ammattialaltasi, voit hakea koulutukseen em. perusteella.

Hakuaikana edellä mainitun momentin mukaisessa tehtävässä toimiva henkilö voi tulla valituksi ammatilliseen opettajankoulutukseen, mutta pedagogisten opintojen suorittaminen ei tee häntä kelpoiseksi muuhun opetustehtävään.

Rinnastuspäätös

Jos olet suorittanut korkeakoulututkintosi muualla kuin Suomessa, voit tarvita tutkinnon rinnastamis- tai tunnustamispäätöksen Opetushallituksesta. Rinnastuspäätöksen hakeminen voi kestää kolmesta neljään kuukautta, joten se kannattaa hakea hyvissä ajoin ennen hakuaikaa.

Alustavat aloituspaikkamäärät 2019

Valintaryhmä koulutusaloittain Aloituspaikat
Humanistinen ja kasvatusala 17
Kulttuuriala 8
Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 33
Luonnontieteiden ala 9
Tekniikan ja liikenteen ala 46
Luonnonvara- ja ympäristöala 5
Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 46
Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 15
Muu koulutus 1
Erillisvalintaryhmä: Englanninkielinen opiskelu 15
Erillisvalintaryhmä: Länsi-Lapin ja Koillismaan alue 15
Erillisvalintaryhmä: Pohjoissaamenkielinen koulutus 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä 220 aloituspaikkaa